Aktuality

17.05.2024, 23:37Listování
27. 05.LeleBAND
30. 05.Český den proti rakovině
15. 05. - 18. 05.Dizajniště na cestách
15. 05. - 23. 05.Science Café
15. 05.Tvořivý knihovníček
15. 05.Origami s Markétou
15. 05.16. 05.Tvořivé dopoledne pro všechny
16. 05.Herní klub
16. 05.Origami s Markétou
22. 05.Tvořivé dopoledne pro všechny
23. 05.Zahrádkáři zahrádkářům
29. 05.Tvořivý knihovníček
29. 05.Origami s Markétou
29. 05.Bookstart
30. 05.Tvořivé dopoledne pro všechny
30. 05.DobrovolnictvíŠkolení na PCNávod audiohnihy a e-knihyStahování e-audioknihNávod - čtenářské konto 1Návod - čtenářské konto 2Informace o spotřebitelské poradně D-testNabídka vypracování rešeršíOdprodej knihCertifikát ATIC


cyklotrasy a příroda

Bílá voda
bila voda Příměstská rekreační zóna Bílá voda je vzdálená z centra města 1,6 km severozápadním směrem. Jedná se
o vodní nádrž na katastru vesnice Smolnice, která musela ustoupit dolové činnosti. Dojdeme sem ulicí Poděbradova až na konec Chodova a po asfaltové cestě přes Smolnický kopec. Je možné sem pohodlně dojet také autem a zaparkovat na prostorném parkovišti. Stezka kolem nádrže, dlouhá 1,5 km, je zpestřena cvičebními stroji. V létě je k dispozici ponton, občerstvení, ohniště, úložné skříňky na klíč, převlékací kabinky a udržovaná písčitá pláž.

Bílá voda (Weißes Wasser) Das städtische Erholungsgebiet “Bílá voda” (dt. Weisses Wasser) ist nur 1,6 km von der Altstadt in Richtung Nordwesten entfernt. Es handelt sich um einen Teich an der Stelle des ehemaligen Ortes Pechgrün, der dem Bergbau weichen musste. Um zum Teich zu gelangen, gehen Sie durch die Poděbradova Straße bis an den Stadtrand von Chodov und dann auf der Asphaltstraße über den Hügel Smolnický kopec. Zum Teich kommen Sie auch bequem mit dem Auto, vor Ort können Sie auf einem großen Parkplatz parken. Auf dem 1,5 km lange Pfad rund um den Teich finden Sie Fitnessgeräte vor. Im Sommer stehen Ihnen ein Ponton, ein Imbiss und ein Sandbadestrand zur Verfügung.

Vyhlídka Chodaublick
chodaublick Zapomenutou vyhlídku Chodaublick zpřístupnil veřejnosti v srpnu roku 2014 Hornický spolek Solles.
Ze skalního výběžku lze dohlédnout přes celý Chodov
až k Horám, Vintířovu, Novému Sedlu a Karlovým Varům.
Vyhlídku najdete na vrcholku Liščího kopce - Föllerbergu pojmenovaného podle velkého množství bramborových polí (Felder = pole), která zde v 18. století začali budovat obyvatelé z blízké vesnice Tatrovice. Cestou k této skále si můžete v lese všimnout mnoha zpola zarostlých kamenných zdí, které sedláci stavěli na hranicích svých polí z kamenů nalezených v neúrodné půdě hory. K Föllerbergu se váže i mnoho pověstí, z nichž nejznámější je pověst o pokladu nesmírné hodnoty, ukrytém v nitru kopce.
Pro obyvatele blízkého Chodova mělo toto místo zvláštní význam - z žádného jiného vrchu v okolí nebylo tak krásně vidět na celé chodovské údolí. V době, kdy ještě nebyl výhled kryt stromy, bylo možné přehlédhnout široký obzor od (dnes zaniklé) Smolnice a Božičan na levé straně, až k Sokolovu vpravo. Skále, na které se vyhlídka nachází, proto říkávali místní Němci "Chodaublick" - Chodovská vyhlídka - a byla pro mnoho rodin oblíbeným místem nedělních výletů. Následkem vysídlení původního německého obyvatelstva po roce 1945 došlo k narušení místní paměti a Chodaublick upadl v zapomnění. Teprve až díky vzpomínkám původních chodovských obyvatel, dnes žijících v Německu, byla vyhlídka znovuobjevena a může se opět stát tím, čím bývala - místem zastavení nad údolím.
V Tatrovicích sledujte žluté turistické značení k cíli Chodovská vyhlídka (naproti restauraci se dáte úvozem k lesu, na rozcestí doleva).

O Chodaublicku

Aussichtspunkt Chodaublick Der schon fast vergessene Aussichtspunkt Chodaublick wurde den Besuchern vom Bergbauverein Solles im August 2014 zugänglich gemacht. Von einem Felsvorsprung aus sehen Sie auf die gesamte Stadt Chodov bis zu der Hügelkette Hory, Vintířov und Nové Sedlo sowie bis nach Karlovy Vary.
Den Aussichtspunkt finden Sie auf dem Hügel Liščí kopec - Föllerberg, benannt nach der grossen Menge Kartoffelfelder, die die Bewohner des nahen Dorfs Tatrovice (Dotterwies) im 18. Jahrhundert anlegen liessen. Auf dem Weg zu diesem Felsen werden Sie vielleicht im Wald die vielen fast ganz zugewachsenen Steinmauern bemerken, die die Bauern an den Grenzen ihrer Felder aus den im unfruchtbaren Boden des Berges gefundenen Steinen errichtet hatten. Mit dem Föllerberg sind auch viele Legenden verknüpft. Die bekannteste davon ist die Sage von einem Schatz von grenzenlosem Wert, der im Inneren des Bergs verborgen ist.
Für die Bewohner des nahe gelegenen Chodau hatte dieser Platz eine besondere Bedeutung - von keinem anderen Berg in der Umgebung hatte man einen so schönen Blick auf das ganze Chodautal. Als der Ausblick noch nicht von Bäumen verdeckt war, konnte man einen weiten Gesichtskreis vom (heute verschwundenen) Smolnice (Pechgrün) und Božičany (Poschetzau) links bis nach Sokolov (Falkenau) rechts überblicken. Den Felsen, vor dem Sie stehen, nannten die einheimischen Deutschen "Chodaublick" - tschechisch "Chodovská vyhlídka" - und er war für viele Familien ein beliebtes Ziel für Sonntagsausflüge. In Folge der Vertreibung der früheren deutschen Einwohner nach 1945 kam es zur Unterbrechung des lokalen Gedächtnisses und der Chodaublick fiel dem Vergessen anheim. Erst dank der Erinnerungen heute in Deutschland lebender früherer Chodauer Einwohner wurde der Aussichtsort wieder entdeckt und kann wieder zu dem werden, was er einmal war - ein Halteplatz über dem Tal.
In Tatrovice folgen Sie der Markierung bis zum Aussichtspunkt Wald, auf der Kreuzug begeben Sie sich nach links).

Štola Bílá paní
chodaublick Štola na úpatí Liščího kopce byla předválečným obyvatelům okolních obcí známá jako "jeskyně bílé paní". Společně s vyhlídkovým místem "Chodaublick", které se nachází na vrcholku tohoto kopce, patřila štola k oblíbeným výletním místům a lidová tvořivost přisoudila celému vrchu magickou moc.
Jedna z místních pověstí, zachycená mimo jiné v kronice města Chodov, vypráví, že Liščí vrch je plný pokladů
a přístup k nim otevírá kouzelný kvítek. Skutečný důvod vzniku této štoly
a doba, kdy byla vytvořena, jsou pro nás záhadou. Dá se ovšem předpokládat, že šlo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Hlavní štola je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do skály směrem na severovýchod. Horninou štoly je především žula s většími a menšími křemennými žílami. Maximální výška štoly je přibližně 170 cm a v nejširších místech má kolem 80 cm.

Stollen Weisse Frau" In der Vorkriegszeit war der Stollen unter dem Föllerberg den Einwohnern der umliegenden Gemeinden als "Höhle der Weissen Frau" bekannt. Zusammen mit der Aussichtsstelle "Chodaublick", die sich auf dem Berggipfel befindet, zählte der Stollen zu den populären Ausflugszielen. Eine der hiesigen Legenden, die ausserdem in der Chronik der Stadt Chodau festgehalten ist, erzählt, dass der Föllergerg mit Schätzen gefüllt sei und ein Zauberblümchen den Zugang zu diesen Schätzen öffne.
Der eigentliche Grund für die Errichtung des Stollens und die Zeit, in der er errichtet wurde, sind für und ein Rätsel. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich um ein den Forschungszwecken dienendes Bergwerk, das einer Quarzader folgte, handelte. Der Hauptstollen ist ungefähr 40 Meter lang und verläuft bogenförmig in Richtung Südwesten. Der einzige Nebengang wurde in den Felsen in nordöstlicher Richtung gehauen. Das im Stollen überwiegende Gestein ist vor allem Granit mit grösseren und kleineren Quarzadern. Die maximale Höhe des Stollens beträgt ca. 170 cm und die breitesten Stellen haben eine Breite von rund 80 cm.

Dendrologická stezka
dendrolog stezka Naučná trasa je výsledkem práce žáků, kteří navštěvují biologický seminář při ZŠ v Komenského ulici, a jejich učitelů. Stezka obsahuje 30 zastavení vybavených informačními tabulemi. Součástí projektu jsou také pracovní listy s otázkami a úkoly, které je možno vyzvednout v infocentru.

Dendrologie-Lehrpfad Der Denrologie-Lehrpfad quer durch Chodov wurde von den Schülern und Lehrern der Grundschule Chodov Komenského im Jahre 2013 errichtet. Der Lehrpfad mit dreißig Info-Tafeln beginnt auf dem Hauptlatz in der Staroměstská Straße, führt dann durch den Stadtpark und den Park beim ärztehaus, weiter dann durch die Altstadt zum Kinder- und Jugendzentrum Bludiště und von hier aus geht es zurück durch die Straßen Husova und Rooseveltova auf den Marktplatz.

Stezka pro pěší a cyklisty do Staré Chodovské
stara chodovska Stará Chodovská – pěšky, na kole
i bruslích. Kilometr dlouhá trasa podél chodovského potoka začíná
u basketbalového hřiště v ulici
U Koupaliště, asi 300 metrů od parkoviště u Penny Marketu. Nenáročnost cesty a rovný terén je lákadlem pro seniory, pejskaře nebo maminky s dětmi. Asfaltový chodník je také vhodný pro bruslaře a cyklisty. Odtud - směrem vlevo po hlavní silnici, je to přibližně 600 metrů k fotbalovému hřišti a modernímu multifunkčnímu hřišti.

Lehrpfad für Fußgänger und Radfahrer in Richtung Stará Chodovská Stará Chodovská – zu Fuß, auf dem Rad und auf Inline-Skates. Der Pfad entlang des Baches beginnt beim Basketball-Platz in der Straße U Koupaliště, ca. 300 m vom Parkplatz beim Penny Markt entfernt. Der Pfad ist besonders bei Senioren, Hundebesitzern und Müttern mit Kleinkindern beliebt. Auf dem asphaltiertem Weg können sich Inline-Skater und Radfahrer austoben. Von hier aus - nach links und dann weiter auf der Hauptstraße - sind es nur ca. 600 m bis zum Fußballplatz und Mehrzweck-Sportgelände.

Lesopark
stara chodovska Lesopark nabízí několik procházkových okruhů, kde nechybí masivní lavičky k odpočinku, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Sportovně zaměření lidé pak jistě ocení stanoviště s cvičebními prvky, která jsou rozmístěna tak, aby tvořila ucelený fitness okruh. Původní rybník se dočkal vyčištění a doplnění o kořenovou čistírnu. Na jeho východním břehu vzniklo dřevěné molo.

Cyklotrasy v okolí Chodova

Cyklotrasa č. 2012
Vintířov - Chodov - Nová Role - Děpoltovice - Velký Rybník - Hroznětín
Délka trasy 26 km, převážně zpevněné cesty asfaltové, zčásti štěrkové,
K. Vary-Nová Role po cyklostezce, po silnicích mírný provoz.

Cyklotrasa č. 2016
Nová Role - Jimlíkov - Mírová - Hory - Obora Hory - Loket
Délka trasy 13 km, převážně zpevněné cesty asfalt nebo panel, zčásti štěrkové. Po silnici 209 u Nové Role zvýšený provoz.

Cyklotrasa č. 2227
Karlovy Vary, KV Aréna - Moser – Dvory II - Jenišov, Jetelová - Jenišov, Pod Rybníkem - Mírová, Na Cechu - Chodov, žst - Chodov, BUS
Délka trasy 11 km, zpevněné cesty - asfalt a štěrk. Většinou mimo provoz vozidel, jen po silnici kolem Varyády je zvýšený provoz.

Cyklotrasa č. 2228
Stará Role - Počerny - Jenišov, Pod Rybníkem - Jenišov, Jetelová - Hory, rozc. - Jalový Dvůr, rozc. - Loučky - U hřbitova - Loket
u lávky

Délka trasy 11 km, zpevněné cesty - asfalt a štěrk, většinou mimo provoz vozidel, jen mezi Loučkami a Loktem je zvýšený provoz.

Radwege rund um die Stadt Chodov

Radweg Nr. 2012 Vintířov - Chodov - Nová Role - Děpoltovice - Velký Rybník - Hroznětín
Der Radweg ist 26 km lang, überwiegend auf Asphaltwegen, teilweise Schotterwege, Karlovy Vary - Nová Role am Radweg, dann auf Straßen mit wenig Verkehr.

Radweg Nr. 2016 Nová Role - Jimlíkov - Mírová - Hory - Obora Hory - Loket
Der Radweg ist 13 km lang, überwiegend auf Asphaltwegen, teilweise Schotterwege, die Straße 209 bei Nová Role ist verkehrsreich.

Radweg Nr. 2227 Karlovy Vary, KV Aréna - Moser - Dvory II - Jenišov, Jetelová - Jenišov, Pod Rybníkem - Mírová, Na Cechu - Chodov, žst - Chodov, BUS
Der Radweg ist 11 km lang, auf Asphalt- und Schotterwegen, meist ohne Verkehr, nur die Straße rund um Varyáda ist verkehrsreich.

Radweg Nr. 2228 Stará Role - Počerny - Jenišov, Pod Rybníkem - Jenišov, Jetelová - Hory, rozc. - Jalový Dvůr, rozc. - Loučky - U hřbitova - Loket
u lávky
Der Radweg ist 11 km lang, auf Asphalt- und Schotterwegen, meist ohne Verkehr, nur die Straße zwischen Loučky und Loket ist verkehrsreich.

aktualizováno 16.11.2022