Aktuality

20.02.2019, 15:29


Čtenářský klubVýtvarné dílničkyHerní klubCvrčkohrátkyLumpíkJak si zlepšíte Vaše zdravíJak neztrácet paměťČtenářský klub - večery s knihouBezplastová a ekologická domácnostBurza knihScience café: Život v době temnaSpisovatelé do knihoven - Lucie FaulerováJazz v podkrovíČtenářský klubVýtvarné dílničkyHerní klubNávod - čtenářské konto 1Návod - čtenářské konto 2Informace o spotřebitelské poradně D-testČtenářské placky k prodeji v knihovně i infocentruNabídka vypracování rešeršíČtečky knih k zapůjčeníOdprodej knihCertifikát ATICCertifikát Český systém kvality služeb


Nabídka pro učitele a pedagogické pracovníky

Nabízíme

Možnost udělat si vyučovací hodinu přímo v dětském oddělení Městské knihovny.
Besedy pro žáky mateřských, základních škol a ostatních školských zařízení.
Lekce informačního vzdělávání pro I., II. stupeň ZŠ a střední školy.

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro I., II. stupeň ZŠ a střední školy

Více informací na dospělém oddělení u Mgr. Michaely Huškové. Témata besed dle dohody. Tel.: 352 352 256.

VYUČOVÁCÍ HODINA V KNIHOVNĚ

K dispozici Vám budou všechny dostupné knihy a 5 počítačů s internetovým připojením. Po domluvě je možné připravit vše, co budete k výuce potřebovat, včetně v knihovně dostupných CD.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA BESED

Besedy - mateřské školy
Besedy lze objednat telefonicky na tel: 352 352 255 nebo emailem: marievalentova75@seznam.cz – stačí napsat téma besedy, třídu, školku a termíny (den a čas), které se vyučujícímu hodí. Obratem sdělíme konkrétní datum. Besedy je třeba objednávat minimálně dva týdny předem.
 • ZAHRADNICKÉ HRÁTKY – ovoce, zelenina, vitamíny, bacily
 • ZIMNÍ SPÁČI – zimní spánek zvířátek, hmyz
 • U VŠECH ČERTŮ - Mikuláš, čert a anděl
 • SNĚHULÁCI A SNÍH – zima, mráz, sníh
 • ČLOVĚK A JEHO TĚLO – něco o lidském těle
 • ZDRAVÝ NEMOCNÝ – o nemocech
 • BAREVNÝ SVĚT KVĚTIN – semínka, rostliny
 • SVĚT ZVÍŘÁTEK – zvířata kolem nás, v písních a pohádkách
 • VODA A VODNÍCI – povídání o vodě a jejím koloběhu
 • KŘÍŽEM KRÁŽEM POVĚTŘÍM – vzduch, mraky, vítr
 • ČARODĚJNICE – pásmo her a pohádek
 • Z POHÁDKY DO POHÁDKY – seznámení s našimi klasickými pohádkami
 • Pro předškoláky
 • CHODOV - POZNEJ SVÉ MĚSTO: procházka po památkách Chodova, seznámení s historií města, návštěva Síně historie města Chodova.
Besedy - I. stupeň
Besedy lze objednat telefonicky na tel: 352 352 255 nebo emailem: marievalentova75@seznam.cz – stačí napsat téma besedy, třídu, školu a termíny (den a čas), které se vyučujícímu hodí. Obratem sdělím, zda je tento termín volný, případně navrhnu jiný volný termín. Besedy je třeba objednávat minimálně dva týdny předem. V případně změny, jak ze strany školy, tak ze strany knihovny, je možná domluva na náhradním termínu. Délka besedy je 45 minut čistého času, ale po domluvě je možné besedu prodloužit až na 90 minut. V besedách jsou využity metody Informačního vzdělávání, takže žáci budou do besedy aktivně zapojeni. Procvičí si vyhledávání informací, práci s textem, vyprávění apod. Kromě níže uvedených témat je možné zpracovat besedu na téma, které si určí vyučující. Ten si rovněž může po domluvě uspořádat v knihovně interaktivní hodinu.
 • LITERATURA - TEORIE
 • Bajky: definice bajky. Čeští a světoví autoři bajek. Ukázky konkrétních bajek a práce s poučeními.
 • Pohádky: jak vznikaly pohádky, rozdělení pohádek, seznámení s pohádkami a pohádkovými postavami.
 • Pověsti: co je pověst, druhy pověstí a ukázky konkrétních pověstí. Rozsah závisí na délce besedy.
 • Dobrodružná literaura: vysvětlení pojmu, nejznámější díla a autoři
 • Poezie: vysvětlení pojmu, tvoření rýmů, ukázky ze známých básní
 • KNIHY A KNIHOVNY
 • Kdo kreslí do knížek? Co je ilustrace, její druhy, nejznámější čeští ilustrátoři. Při dostatku času si děti sami zkusí nakreslit obrázek k přečtenému příběhu.
 • Jak se neztratit v knihovně: seznámení s knihovnou, s rozdělením knihovního fondu a online katalogem.
 • Jak vzniká kniha: videoukázka výroby knih. Hra na spisovatele – děti vymýšlí konec k předloženému příběhu. Další variantou této besedy je Pitva knihy.
 • LITERATURA - AUTOŘI
 • Světoví pohádkáři: život a dílo světových pohádkářů ve zkratce
 • Smutný pohádkář Hans Christian Andersen
 • Čeští pohádkáři: život a dílo českých pohádkářů ve zkratce
 • Kdo byl Květoslav? Život a dílo K. J. Erbena
 • Život a dílo Barunky P. Život a dílo B. Němcové
 • Svět pohádek Václava Čtvrtka
 • Astrid Lingrenová a její dětští hrdinové
 • Josef Čapek a jeho tvorba pro děti
 • Jaroslav Foglar a jeho skauti
 • Jiří Žáček verše a pohádky
 • Miloš Kratochvíl čtení nejen pro kluky
 • Vojtěch Steklač život a dílo
 • Antoine de Saint-Exupéry a Malý princ
 • Jan Werich: Bleška a veška
 • Miloš Macourek a žáci 3. B.
 • Jules Verne a jeho vynálezy
 • Mark Twain a jeho dobrodružství
 • další dle požadavku vyučujícího
 • LITERATURA – DÍLA - práce s ukázkami z vybraného díla, porozumění textu, vyprávění
 • Kytice Karla Jaromíra Erbena
 • Pohádky Karla Jaromíra Erbena
 • Babička Boženy Němcové
 • Pohádky Boženy Němcové
 • Robinson Crusoe podle J. V. Plevy
 • Kouzelná baterka Olgy Černé
 • Eliáš a babička z vajíčka – Iva Procházková
 • Výbuch bude v šest – Alena Vostrá
 • Josífkův pekelný týden - Daniela Krolupperová
 • Ema a kouzelná kniha – Petra Braunová
 • Broučci – Jan Karafiát
 • Povídání o pejskovi a kočičce – Josef Čapek
 • České dějiny očima psa - Martina Drijverová
 • Devatero pohádek – Karel Čapek
 • Lovci mamutů – Eduard Štorch
 • Pohádky tisíce a jedné noci – František Hrubín
 • Krysáci – Jiří Žáček
 • další dle požadavku vyučujícího
 • SVĚT KOLEM NÁS
 • Hrajeme si s písmenky: skládání slov, práce s písmenky a slabikami
 • Co nevím si najdu: hledání informací v textu i na internetu
 • Lidové zvyky a tradice: proč se slaví masopust, pálí čarodějnice …
 • Roční období a čas: charakteristické znaky ročních období, měsíce, týdny, dny, atd.
 • Co (ne)víte o Vesmíru? práce s informacemi z knih
 • Voda v krajině: koloběh vody, oceány, moře, řeky …
 • Poznáváme lidské tělo: povídání a práce s informacemi o lidském těle
 • Bezpečnost na internetu: na co si mají děti dát pozor při brouzdání na internetu
 • Česká republika: správní rozdělení, hymna, státní symboly
 • Česká republika: povrch, vodstvo, zemědělství, nerostné bohatství
 • Česká republika hrady a zámky: seznámení s nejznámějšími památkami
 • Praha historie a současnost
 • Chodov ve fotografiích: Chodov na fotografiích z knihy Chodov objektivem času
 • Chodov - poznej své město: procházka po památkách Chodova, seznámení s historií města
 • České země v pravěku
 • Mazaní Slované
 • Přemyslovci v Čechách
 • Lucemburkové v Čechách
 • Karel IV. Doba a život
 • Habsburkové v Čechách
 • První světová válka
 • První republika a TGM
 • Čeští četníci a incident v Habartově
 • Druhá světová válka
 • a další dle požadavku vyučujícího
 • UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ
 • Jak na referát – jak vytvořit a prezentovat referát o knize, události, člověku apod.
 • Myšlenkové mapy pro děti – jak si rozřídit a zpracovat vědomosti a informace k danému tématu
 • Hrátky s pamětí – jakým způsobem lze procvičovat paměť, aby šlo učení lépe
Besedy - II. stupeň
Besedy lze objednat telefonicky na tel: 352 352 255 nebo emailem: marievalentova75@seznam.cz – stačí napsat téma besedy, třídu, školu a termíny (den a čas), které se vyučujícímu hodí. Obratem sdělím, zda je tento termín volný, případně navrhnu jiný volný. Besedy je třeba objednávat minimálně dva týdny předem. V případně změny, jak ze strany školy, tak ze strany knihovny, je možná domluva na náhradním termínu. Délka besedy je 45 minut, ale po domluvě je možné besedu prodloužit až na 90 minut. V besedách jsou využity metody Informačního vzdělávání, takže žáci budou do besedy aktivně zapojeni. Procvičí si vyhledávání informací, práci s textem, vyprávění apod. Vyučující si rovněž může po domluvě uspořádat v knihovně interaktivní hodinu.
 • LITERATURA - TEORIE
 • Próza a poezie: rozdělení, ukázky, …
 • Mytologie – svět mýtů: co je mýtus, historie a rozdělení mýtů, četba ukázek. Rozsah závisí na délce besedy.
 • Bajky: definice bajky. Čeští a světoví autoři bajek. Ukázky konkrétních bajek a práce s poučeními. Rozsah závisí na délce besedy.
 • Pohádky: jak vznikaly pohádky, rozdělení pohádek, seznámení s pohádkami a pohádkovými postavami.
 • Pověsti: co je pověst, druhy pověstí a ukázky konkrétních pověstí. Rozsah závisí na délce besedy.
 • Legendy - definice, vývoj a ukázky děl
 • Epos - definice, vývoj a ukázky děl
 • Poezie: vysvětlení pojmu, tvoření rýmů, ukázky ze známých básní
 • Kniha, divadlo, film: vysvětlení pojmů, souvislosti, rozdíly …
 • Literatura v Antice: nejznámější autoři a díla
 • Literatura ve středověku: kroniky, legendy, duchovní a lidové písně
 • Ústní lidová slovesnost: vysvětlení pojmu, příklady, vlastní tvorba
 • Romantismus: vysvětlení pojmu, nejznámější představitelé
 • Realismus v Čechách: vysvětlení pojmu, nejznámější představitelé
 • Realismus ve světě: vysvětlení pojmu, nejznámější představitelé
 • Národní obrození: vysvětlení pojmu, nejznámější představitelé
 • Májovci, Lumírovci a Ruchovci
 • Meziválečná poezie a próza: nejznámější představitelé
 • Hororová literatura: autoři a díla
 • Bible: seznámení s knihou knih
 • KNIHY A KNIHOVNY
 • Historie knih: seznámení s histroií výroby knih před vynálezem knihtisku
 • Knihovny v historii: historie knihoven
 • Jak se neztratit v knihovně: seznámení s knihovnou, s rozdělením knihovního fondu a online katalogem
 • Vývoj písma: druhy písma od historie do součastnosti
 • Pitva knihy: seznámení s částmi knihy a dalšími údaji důležitými při zpracovávání informací z knih a o knihách.
 • LITERATURA - AUTOŘI
 • Světoví pohádkáři: život a dílo světových pohádkářů ve zkratce
 • Smutný pohádkář Hans Christian Andersen
 • Čeští pohádkáři: život a dílo českých pohádkářů ve zkratce
 • Kdo byl Květoslav? Život a dílo K. J. Erbena
 • Život a dílo Barunky P. Život a dílo B. Němcové
 • Josef Čapek a jeho tvorba pro děti
 • Karel Čapek život a dílo
 • Jaroslav Foglar a jeho skauti
 • Jiří Žáček verše a pohádky
 • Antoine de Saint-Exupéry a Malý princ
 • Jan Werich herec a spisovatel
 • Jules Verne a jeho vynálezy
 • Mark Twain a jeho dobrodružství
 • William Shakespeare a jeho dramata
 • Alexandr Sergejevič Puškin
 • Ivan Olbracht
 • Jaroslav Hašek
 • Charles Dickens
 • Eduard Petiška
 • a další dle požadavku vyučujícího
 • LITERATURA – DÍLA - práce s ukázkami z vybraného díla, porozumění textu, vyprávění
 • Kytice Karla Jaromíra Erbena
 • Pohádky Karla Jaromíra Erbena
 • Babička Boženy Němcové
 • Divá Bára Boženy Němcové
 • Robinson Crusoe podle J. V. Plevy
 • Řecké báje a pověsti
 • Biblické příběhy
 • Artušovské legendy
 • Klasické příběhy Top deset
 • Ztraceni v čase Petra Braunová
 • Život k sežrání Mikäel Ollivier
 • Pes baskervillský Arthur Conan Doyle
 • Bylo nás pět Karel Poláček
 • Saturnin Zdeněk Jirotka
 • Straka v říši entropie Markéta Baňková
 • Postřižiny Bohumil Hrabal
 • další dle požadavku vyučujícího
 • SVĚT KOLEM NÁS
 • Co nevím si najdu: hledání informací v textu i na internetu
 • Lidové zvyky a tradice: proč se slaví masopust, pálí čarodějnice …
 • Česká republika: správní rozdělení, hymna, státní symboly
 • Česká republika: povrch, vodstvo, zemědělství, nerostné bohatství
 • Česká republika hrady a zámky: seznámení s nejznámějšími památkami
 • Praha historie a současnost
 • Chodov ve fotografiích: Chodov na fotografiích z knihy Chodov objektivem času
 • Chodov - poznej své město: procházka po památkách Chodova, seznámení s historií města
 • Co ne(víte) o Evropské unii
 • Drogám se vyhni! Druhy drog a jejich účinek na lidské tělo, ukázky z knih
 • Bezpečnost na internetu: na co si mají děti dát pozor při brouzdání na internetu
 • Starověké Řecko
 • Starověké Řím
 • Starověký Egypt
 • Mazaní Slované
 • Přemyslovci v Čechách
 • Lucemburkové v Čechách
 • Karel IV. Doba a život
 • Rabi Löw a jeho národ
 • Habsburkové v Čechách
 • Marie Terezie a Josef II.
 • První světová válka
 • První republika a TGM
 • Čeští četníci a incident v Habartově
 • Druhá světová válka
 • Život židů během druhé světové války
 • a další dle požadavku vyučujícího
 • UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ
 • Jak na referát – jak vytvořit a prezentovat referát o knize, události, člověku apod.
 • Myšlenkové mapy pro děti – jak si rozřídit a zpracovat vědomosti a informace k danému tématu
 • Hrátky s pamětí – jakým způsobem lze procvičovat paměť, aby šlo učení lépe

Dále pořádáme pro děti prvních tříd během měsíce května / června – "Pasování prvňáčků na čtenáře". Děti jsou pasovány panem starostou a paní ředitelkou na čtenáře, obdrží Průkaz čtenáře s půlroční registrací zdarma.