Aktuality

24.03.2023, 02:39


Březen měsíc čtenářů
01. - 31.03.LiStOVáNí
16. 03.Turistou v Emirátech
29. 03.BOOKSTART
30. 03.Uprostřed na okraji
05. 04.Jazz v podkroví
13. 04.BOOKSTART
27. 04.Školení na PCČtenářská výzva 2023Čtenářská výzva herní listOtevírací doba dospělé odděleníOtevírací doba dětské odděleníOtevírací doba knihkupectvíNávod - čtenářské konto 1Návod - čtenářské konto 2Informace o spotřebitelské poradně D-testČtenářské placky k prodeji v knihovně i infocentruNabídka vypracování rešeršíČtečky knih k zapůjčeníOdprodej knihCertifikát ATIC


Mezi olympijská města se zařadil i Chodov

publikováno: 28. 05. 2012
autor: Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová

clanekPoslední květnovou sobotu se v Chodově konal šestý ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem, pořádaných Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Letošním organizátorem byla Městská knihovna Chodov. „Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem olympijským, vybrali jsme jako téma Her bez hranic právě Olympijské hry. Při přípravě jsme se drželi olympijského ceremoniálu. Družstva z jednotlivých knihoven nastupovala za zvuku fanfár. Byl zapálen olympijský oheň, který z „Řecka“, jak vtipně poznamenal moderátor celých her Alan Novotný, přinesly knihovnice. Ty se zapálenou olympijskou pochodní oběhly rybníček, který se nachází v areálu. Rovněž zazněla i hymna v podání Lenky Šlaisové.“ Přiblížila průběh zahajovacího ceremoniálu ředitelka chodovské knihovny Hana Nemčičová. Úspěch soutěžícím dětem popřála také předsedkyně Klubu dětských knihoven Eva Novotná a starosta Chodova Ing. Josef Hora. Ten dětem na odpoledne slíbil překvapení. Jednotlivá družstva pak ještě předvedla své maskoty a vítězné pokřiky a poté se pustila do soutěžení. Dá se říct, že soutěžní disciplíny byly velmi rozmanité a originální. Jako na správné letní olympiádě nechybělo plavání, i když u toho chodovského spíše než utonutí, hrozilo upadnutí. Rozhodně zajímavou letní disciplínou byl běh na běžkách aneb posun vpřed. Gymnastika byla zastoupená tancem se stuhou, nechyběl vrh koulí, skok do dálky nebo třeba pozemní hokej. A protože disciplíny připravovaly knihovnice, došlo i na znalostní kvízy týkající se historie Olympijských her nebo sportovců. Trešničkou na dortu pak byla překážková dráha, kterou děti absolvovaly s knihou na hlavě. Vrcholnou disciplínou byl běh, který dětem odstartoval Jan Kůrka, zlatý olympionik ve sportovní střelbě z Mexika. Účast pana Kůrky, byla tím slíbeným překvapením pana starosty. Volný čas mezi jednotlivými disciplínami děti trávily beach volejbalem, chytáním ryb, minigolfem, prohlídkou knihovny a hraním na herních konzolích. Nechybělo ani občerstvení v podobě koblih a řízků. V odpoledních hodinách se konalo vyhlášení vítězů, před nímž si děti i dospělí mohli prohlédnout pravou olympijskou zlatou medaili, kterou přivezl pan Kůrka.

A jak to vše dopadlo? Vítězem letošního ročníku Her bez hranic se stalo družstvo z Habartova, druhé místo získalo Královské Poříčí a na třetím místě skončilo družstvo z knihovny v Lomnici. Družstvo chodovské knihovny skončilo na krásném pátém místě. Všechna soutěžící družstva si odnesla spoustu krásných cen od sponzorů z našeho kraje a od Ministerstva kultury. Upomínkové předměty a medaili jako poděkování si odnesly i knihovnice a knihovníci, kteří připravovali jednotlivá družstva a disciplíny. K tomu, že si všichni letošní Hry bez hranic užili, přispělo nejen pěkné počasí, ale i obrovské úsilí všech, kteří se na přípravě podíleli a to nejen pracovníků knihoven, ale i dobrovolníků, správce areálu, rybářů a hlavně díky podpoře města Chodova, které nám jako letošnímu pořadateli vyšlo vstříc. Rádi bychom poděkovali i sponzorům, kteří věnovali dětem ceny a pečivo.

clanekclanek