Aktuality

24.03.2023, 01:28


Březen měsíc čtenářů
01. - 31.03.LiStOVáNí
16. 03.Turistou v Emirátech
29. 03.BOOKSTART
30. 03.Uprostřed na okraji
05. 04.Jazz v podkroví
13. 04.BOOKSTART
27. 04.Školení na PCČtenářská výzva 2023Čtenářská výzva herní listOtevírací doba dospělé odděleníOtevírací doba dětské odděleníOtevírací doba knihkupectvíNávod - čtenářské konto 1Návod - čtenářské konto 2Informace o spotřebitelské poradně D-testČtenářské placky k prodeji v knihovně i infocentruNabídka vypracování rešeršíČtečky knih k zapůjčeníOdprodej knihCertifikát ATIC


Pasování si prvňáčkové užili

publikováno: 20.06.2016
autor: Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová


Již tradičně je konec školního roku v chodovské knihovně spojen s Pasováním prvňáčků na čtenáře. Tato akce se v chodovské knihovně koná již po desáté. I letošní prvňáčci se spolu se svými třídními zapojili do projektu Knížka pro prvňáčka, který již několikátým rokem pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. Letošní jedinečná Knížka pro prvňáčka pochází z pera oblíbené spisovatelky Kláry Smolíkové a jmenuje se: Knihožrouti. Příběh se odehrává v knihovně a Klára Smolíková vytvořila ke knize i pracovní listy, které si mohou děti sami nebo společně ve třídě vyplnit. Prvňáčky opět pasoval pan starosta Patrik Pizinger a celou akci moderoval Tomáš Barták z divadla Hnedle vedle. Ten pasování zpestřil několika písničkami o škole a učení, při nichž si děti s ním mohly také zatančit. Nechybělo ani poděkování třídním učitelkám za to, že děti naučily číst. Své poděkování děti vyjádřily bouřlivým potleskem. Po podpisu na Pasovací listinu dostal každý prvňáček svou knížku a pak si celá třída odešla vypůjčit na dětské oddělení svou první knihu.
A ještě jedna perlička týkající se Pasování prvňáčků na čtenáře. V loňském roce končili devátou třídu žáci, kteří byli pasováni v rámci prvního ročníku této akce. Při svém rozloučení s devátou třídou měli možnost vidět fotografie a Pasovací listinu ze svého pasování. „Bylo to pro ně hodně milé a úsměvné, když ve svém věku viděli sebe jako prvňáčky a hledali své podpisy na Pasovací listině“, řekla ředitelka chodovské knihovny Hana Nemčičová, která jim na rozlučku tyto vzpomínky donesla. „Chtěli bychom tyto materiály nosit na každé rozloučení žáků devátých tříd. Je to pro ně hodně zajímavé“, dodala.


clanekclanekclanekclanekclanekclanekclanek