Aktuality

19.10.2018, 20:04


Křest knihy



Rok 1968



Spisovatelé do knihoven



Sbírka drobností



Jazz v říjnu



Přednáška v říjnu



Halloweenské strašení



Herní klub v říjnu



Výtvarná dílna v říjnu



Pohádkohraní v říjnu



Cvrčkohrátky v listopadu



Lumpík v listopadu



Listování v listopadu



Science café v listopadu



Spisovatelé v listopadu



Jazz v listopadu



Pohádkohraní v listopadu



Herní klub v listopadu



Výtvarná dílna v listopadu



Návod - čtenářské konto 1



Návod - čtenářské konto 2



Informace o spotřebitelské poradně D-test



Čtenářské placky k prodeji v knihovně i infocentru



Nabídka vypracování rešerší



Čtečky knih k zapůjčení



Odprodej knih



Certifikát ATIC



Certifikát Český systém kvality služeb


Večer plný veršů a příběhů pohladil po duši

publikováno: 21.3.2017
autor: Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová

Další z akcí pořádaných chodovskou knihovnou v rámci Března měsíce čtenářů bylo představení Krásná řeč. Herci Jan Kačer, Nela Boudová, Robert Neubert a Sofie Filipi se střídali v četbě příběhu z knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, který tvořil rámec představení. To bylo rozděleno do několika příběhů, jež charakterizovalo nějaké slovo jako například láska, pravda, smutek, setkání, vzdor a podobně. K těmto slovům pak byly vybrány verše českých básníků. Celkový rámec představení dotvářelo světlo, jehož barva se měnila dle hlavních slov. Nedílnou součástí představení byl i scénický tanec v podání Sofie Filipi a Dalibora Lekeše, který tvořil skvělý doplněk k předčítaným veršům. Během představení měli návštěvníci možnost poslechnout si i skutečné perličky jako například báseň bratra Karla IV. ze 14. století či báseň Vladimíra Mikeše, který ji napsal v 89 letech. Pobavila nás i překvapení, která si na sebe protagonisté představení chystají. Diváky rozesmála povídka Jana Kačera psaná o jeho vnučce. Úžasné bylo to, že některé básně publikum znalo a šeptem si je přeříkávalo společně s herci.

Celý večer byl úžasný a herci prostřednictvím veršů přenesli diváky do krásného poetického světa. Dokázali, že jsou skutečnými mistry krásné řeči. Pro mě osobně bylo představení opravdovým pohlazení po duši. Ke krásnému zážitku přispěli i to, že všichni účinkující byli nesmírně milí a příjemní a setkání s nimi nás všechny moc potěšilo.

clanekclanekclanek