Aktuality

19.11.2018, 03:38


Listování v listopadu



Science café v listopadu



Sbírka drobností



Spisovatelé v listopadu



Jazz v listopadu



Pohádkohraní v listopadu



Herní klub v listopadu



Výtvarná dílna v listopadu



Burza knih



Vánoční Lumpík



Čertovské řádění



Veselá vánoční nadílka



O nejhezčí vánoční obrázek



Herní klub



Pohádkohraní



Výtvarné dílničky



Návod - čtenářské konto 1



Návod - čtenářské konto 2



Informace o spotřebitelské poradně D-test



Čtenářské placky k prodeji v knihovně i infocentru



Nabídka vypracování rešerší



Čtečky knih k zapůjčení



Odprodej knih



Certifikát ATIC



Certifikát Český systém kvality služeb


Živé knihy pro studenty chodovského gymnázia

publikováno: 14.09.2017
autor: Za Městskou knihovnu Chodov Michaela Hušková

Díky jednomu z projektů organizace Amnesty internacional , Živé knihovny, do Městské knihovny Chodov zavítaly více než zajímavé knihy, které přijely studentům vyprávět své příběhy a zkušenosti. Živá knihovna je projektem, kde se pomyslnými knihami stávají členové nejrůznějších menšin, a to nejen národnostních, ale také genderových. My jsme měli tu čest poznat například zástupce romské komunity, dalšího egyptské národnosti či zástupce transsexuální menšiny. Studenti našeho gymnázia získali nejprve od lektorek projektu informace o společnosti Amnesty international, která je držitelem Nobelovy ceny za mír a má v České republice, především v Praze, silnou základnu. Často se právě studenti v rolích dobrovolníků ujímají lektorských pozic. Stěžejním bodem celého projektuje je setkání studentů a „knih“, kdy knihy nejprve seznámí studenty se svým životním příběhem a poté je prostor pro diskuzi a dotazy v malých skupinkách, které se kolem jednotlivých knih utvoří. Studenti se opravdu nezdráhali pokládat velmi osobní otázky, ale „knihy“ neměly problém s nadhledem a uvolněně odpovídat. Tak se stalo i v případě skupinky kolem Ahmeda, který se studenty komunikoval pouze v angličtině, ale ani to nebylo překážkou. Někteří studenti si nechali ujet své autobusové spoje, aby mohli s knihami zůstat co nejdéle a využít tuto příležitost do poslední chvíle a to je pro nás i zástupce celého projektu velkou poctou, poděkováním a inspirací pro další podobné projekty, které v knihovně rádi uskutečníme. Nutno dodat, že jsme tuto akci pořádali za podpory Ministerstva kultury, prostřednictvím projektu Národní knihovny.


clanekclanekclanekclanekclanekclanek